Europese subsidie voor ambities Haven Venlo als onderdeel van Rhombus project

Foto: © Gemeente Venlo.

De gemeente Venlo is onderdeel van een consortium dat onder hoofdpartnerschap van de provincie Limburg een subsidie heeft binnengehaald van 10,4 miljoen. Voor het Venlose onderdeel gaat het om de uitbreiding van de Bargeterminal als bouwsteen van een grotere ontwikkelingsfilosofie, die de komende jaren binnen het samenwerkingsverband Topcorridors, doorontwikkeld wordt.

Venlo speelt een belangrijke rol als de ‘verlengde poort’ van de zeehavens van Rotterdam, Antwerpen. Als onderdeel van het project zal de capaciteit in Venlo worden uitgebreid om de multi- en synchromodale overslag te stimuleren. De gemeente Venlo realiseert de upgrade in nauwe samenwerking met terminaloperator TCT Venlo.

Het Rhombus project beoogt de realisatie van een ruitvormig synchromodaal systeem dat Antwerpen-Luik-Venlo-Nijmegen-Rotterdam verbindt. Het systeem bestaat uit de belangrijke binnenlandse wateren; Albertkanaal, Julianakanaal, Maas en de Waal. Het project zet in op het verbinden van verschillende vervoersmodaliteiten om de modal shift naar het water te vergemakkelijken. Tegelijkertijd wordt met het Rhombus concept ingezet op de robuustheid van het systeem. Hierbij gaat het om kortere routes die elektrische en waterstofschepen mogelijk maken en een vermindering van congestie in de zeehavens (Rotterdam en Antwerpen). Het Rhombus-concept dekt belangrijke delen van het netwerk in het zuiden van Nederland en de Belgische provincie Limburg en heeft in deze fase, naast haven Venlo, ook de havens in Heijen en Lanaken als projectpartners.

Dit Rhombus netwerk speelt een vitale rol in het verbinden van het Europees binnenland met zeehavens en verbindt twee belangrijke corridors van het Trans-European Transport Netwerk (TEN-T) waardoor de robuustheid wordt verbeterd en ook wordt bijgedragen aan de versteviging van de economische functie in de regio Noord Limburg.

Reacties