Venlo verdiept zich in warmtenetten

Foto: © Pixabay.

Gemeente Venlo is in 2019 gestart met de Transitievisie. Op 22 april jl. is versie 1.0 van deze Transitievisie door de Gemeenteraad vastgesteld.

De Transitievisie is een plan waarin de gemeente per wijk aangeeft welk duurzame alternatieven er zijn voor het verwarmen van het huis, warm-watervoorzieningen en kookmogelijkheden. Uit de eerste versie van de Transitievisie komt naar voren dat er in Venlo kansen zijn om met warmtenetten huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen.

Wat is een warmtenet?
Een warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. Bij het realiseren van warmtenetten komt veel kijken op het gebied van techniek, geld en bestuur. Het thema ‘warmtenet’ vraagt dan ook om een nadere toelichting. Naast de stukken die wij hiertoe opstellen en aan de betrokken partijen voorleggen, organiseert de gemeente een webinar.

Webinar warmtenetten
De gemeente Venlo organiseert op 18 juni van 19.00 tot 21.00 uur een webinar om gezamenlijk meer kennis over het thema warmtenetten op te doen. Naast bestuurders, medewerkers van de gemeente Venlo en betrokken woningcorporaties en andere belanghouders zoals Enexis en Waterschap Limburg, bent u ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de webinar.

Aanmelden en inhoud van de webinar
Naast een introductie op het thema delen wethouder Ton Spek en corporatiebestuurder Erwin Zwijnenburg hun ervaringen met warmtenetten in de Drechtsteden. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Iedereen is welkom om deel te nemen. U kunt zich hier aanmelden.

Reacties