Gezondheidsraad positief over resomeren bij mensen

Foto: © Nieuws.nl - Sandro Volpe.

Het oplossen/versneld ontbinden van overleden personen in vloeistof, als alternatief voor begraven en cremeren, wordt misschien mogelijk.  Deze nieuwe techniek, resomeren genoemd, wordt momenteel al bij dieren toegepast in Venlo (Blerick) daar is in maart dit jaar het allereerste uitvaartcentrum met de techniek van resomeren voor dieren in Europa geopend.

Door Marieke Jacobs.

De Gezondheidsraad zegt in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken dat de nieuwe techniek, alkalische hydrolyse ook wel resomeren genoemd, voldoet aan bepaalde voorwaarden om het toe te staan.

Nu kunnen mensen die overleden zijn zich laten cremeren of hun lichaam begraven. Ook kunnen zij hun lichaam aan de wetenschap doneren.

De Gezondheidsraad heeft de afgelopen tijd twee alternatieven onderzocht: composteren en resomeren.

Volgens de raad zijn drie waarden doorslaggevend: veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. “Bij veiligheid gaat het erom dat installaties deugdelijk zijn en dat er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Waardigheid behelst onder meer dat respectvol wordt omgegaan met het lichaam van de overledene, dat het wordt afgebroken op een manier die niet waarneembaar is voor het publiek en dat de overblijfselen niet worden vermengd of oneigenlijk gebruikt. Duurzaamheid houdt in dat een nieuwe techniek minder ruimte en eindige grondstoffen kost dan begraven of cremeren en minder schadelijke uitstoot veroorzaakt.”

Schoner en milieuvriendelijk
Op het terrein duurzaamheid steekt het oplossen/versneld ontbinden zelfs gunstig af bij begraven en cremeren.
Zowel bij crematie als bij resomeren (Aquamation) blijven alleen de botten als as over. Bij resomeren echter, is de as puur en wit. Er is geen roet, koolstof of andere vervuiling aanwezig in de as van uw dierbare overleden. Daarnaast is Aquamation 100% milieuvriendelijk. Het spaart energie en het water wordt 100% gerecycled.

Als de minister alkalische hydrolyse wil toestaan, moeten zaken als training en onderhoud nog wel nader worden bestudeerd. Over composteren, een ander alternatief, is op dit moment nog te weinig bekend om er een oordeel over te vellen, zegt de raad.

De uitgedachte beoordelingsmethode is toepasbaar op allerlei nieuwe mogelijkheden voor lijkbezorging, ook die nog moeten worden ontwikkeld.

“Resomeren is het meest milieuvriendelijke proces wat er mogelijk is. Het is een 90 procent energiezuiniger want je stookt niet met aardgas. En het is ook minder milieu belastend. Want je hebt geen CO2 uitstoot of verbranding van zware metalen.” aldus eigenaar Sandro Volpe van Dierenuitvaartcentrum Venlo.

Resomeren
Over alkalische hydrolyse, ook wel resomeren genoemd, wordt al lang gesproken. Resomeren is een proces waarbij stoffelijke resten van mens of dier onder druk en met behulp van kaliumhydroxide versneld worden ontbonden in verwarmd water. Het wordt ook wel uitgelegd als het versneld vergaan van een stoffelijk overschot.

Deze nieuwe methode, door de producent aangeduid als Aquamation, is 90% energiezuiniger, 90% minder milieubelastend. Bovendien gaat er 20% meer as terug naar de familie en zit er in die as minder roetdeeltjes.

Tweede Kamer
Het is nu aan de Tweede Kamer om te beoordelen of resomeren ook daadwerkelijk in onze Uitvaartwet opgenomen gaat worden.

 

Reacties