Begraven in eigen tuin ‘onder voorwaarden’ in Venlo mogelijk

Foto: © Pixabay.

Inwoners van de gemeente Venlo mogen na hun overlijden ‘onder bepaalde voorwaarden’ in hun eigen tuin worden begraven zo is in de gemeenteraad besloten.

De gemeente had daar nog geen beleid over. Naar aanleiding van de wens van het Venlose echtpaar Jeroen en Gerjo Sanders om op eigen terrein begraven te worden, heeft de gemeente nu de ‘Beleidsregel bijzondere begraafplaatsen op eigen grond’ gemaakt.

Voorwaarden
Een verzoek om op eigen grond begraven te worden, moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen meldt Omroep Venlo. De aanvrager dient eigenaar van de grond te zijn en moet een aantoonbare binding met de grond hebben. Die binding moet ook voor de toekomst gegarandeerd zijn, mede vanwege de wettelijke graftermijn van tien jaar.

Het perceel mag niet binnen de bebouwde kom liggen en moet een bepaalde grootte hebben. Er mogen er maximaal twee graven worden aangelegd op één perceel, er moet draagvlak zijn in de buurt en er er moet voldaan worden aan een aantal technische eisen, bijvoorbeeld dat er geen leidingen of kabels lopen in de buurt van het graf.

 

Reacties