Regeling pre-mantelzorgwoning; nieuwe mogelijkheden om voor te bereiden op verwachte mantelzorg

Foto: © Gemeente Venlo.

Langer thuis kunnen wonen, meedoen en zorgen voor elkaar zijn speerpunten van gemeente Venlo. Om dat mogelijk te maken, wordt steeds nieuw beleid ontwikkeld. Eén van de oplossingen die hierin kan ondersteunen, is de pre-mantelzorgwoning regeling.

Deze regeling heeft tot doel een oplossing te bieden voor mensen die graag vooruitlopen op een verwachte mantelzorg-situatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een chronische aandoening hebben die zich verder ontwikkelt of gepensioneerde mensen. Zij zoeken alvast een passende woning voor de komende nieuwe situatie. Een pre-mantelzorgwoning biedt hier een mogelijke oplossing.

Het beleid voor een pre-mantelzorgwoning regeling wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarin wordt duidelijk voor wie de regeling gaat gelden, hoe lang mensen mogen wonen in een pre-mantelzorgwoning, maar ook waar de tijdelijke huisvesting aan moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat alle leef/ woonruimten gelijkvloers moeten zijn.

In het eerste kwartaal van 2020 neemt het college het besluit over deze regeling.

Reacties