Tiny Houses goede (tijdelijke) oplossing woningmarkt Venlo

Foto: © Marcel de Jong - Pexels.

Het is druk op de woningmarkt, ook in de gemeente Venlo. De praktijk leert dat een huurder soms maanden moet wachten voor een huurwoning. Onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst, gespecialiseerd in onderzoek naar burgerparticipatie, vroeg panelleden van burgerpanel TipVenlo hoe de rij voor een huurwoning in Venlo kan worden ingekort.

In totaal reageerden 291 respondenten tussen 5 en 17 december 2019 op de vragenlijsten van TipVenlo. Zij deden ook veel suggesties die helpen de zaken te verbeteren of veranderen. Ruim de helft van de Venlose respondenten (57%) zei de oplossing te vinden door het bijbouwen van huurwoningen. Het burgerpanel sprak zich ook uit over de vraag of Tiny Houses een goede (tijdelijke) oplossing zijn om de woningnood aan te pakken. Ruim 60 procent was het hier (zeer) mee eens. Een Tiny House is een goedkoop, vrijstaand en volwaardig huis met maximaal 28 vierkante meter aan woonoppervlak.

Wonen
Van de respondenten die in een koopwoning of -appartement woont, gaf 94 procent aan tevreden te zijn. Van de huurders van een particuliere of sociale huurwoning was ruim 82 procent dat. Hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd in de gemeente Venray. Opvallend was dat daar ruim 66 procent aangeeft tevreden te zijn met de huurwoning. Kortom, het lijkt erop dat respondenten in Venlo meer tevreden dan die in Venray. Ook werd het panel gevraagd of ze momenteel actief op zoek zijn naar een (andere) woning. Een ruime meerderheid van 86 procent antwoordde negatief.

Het Venlose burgerpanel gaf eveneens oplossingen aan om de wachtrij voor een huurwoning in te korten: het bouwen van mantelzorgunits (13 procent) of het bouwen van Tiny Houses (12 procent). Ook droeg het panel alternatieven aan als het gaat om ombouwen van leegstaande panden tot woonruimten of het realiseren van wonen boven winkels.

Tiny Houses
Ruim 60 procent van de Venlose respondenten geeft aan dat Tiny Houses een goede (tijdelijke) oplossing zijn om de woningnood aan te pakken. De belangrijkste voordelen van deze huisvesting: woningnood aanpakken (47 procent), goedkoper (42 procent) en duurzamer dan reguliere bouw (32 procent). Een enkeling gaf aan dat het een Tiny Houses slechts geschikt is voor een eenpersoonshuishoudens of voor jongeren en studenten. In de provincie Limburg neemt de vraag naar dergelijke woningen toe, ook in de gemeente Venlo. De vraag of respondenten hierin zelf willen wonen roept wat verdeling op. Een derde geeft aan dat zeker niet te willen (37 procent), terwijl een klein deel aangeeft juist wel (6 procent).

Realisatie en locatie
Een ruime meerderheid (58 procent) reageert (zeer) positief op de mogelijke realisatie van Tiny Houses in de gemeente Venlo. 12 procent geeft aan (zeer) negatief te zijn over dit idee. Afsluitend werd aan de panelleden van TipVenlo gevraagd wat volgens hen een goede locatie is voor het realiseren van Tiny Houses. De geschikte locaties: het Kazerneterrein, in ’t Ven of De Venlose heide. Kortom volgens de respondenten voldoende locaties in Venlo.

Reacties