Moveoo opent tijdelijke Open Inloop in Venlo-Oost

Foto: © Gemeente Venlo.

Vanaf maandag 13 januari 2020 opent Moveoo een tijdelijke Open Inloop voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Vanaf die dag kunnen mensen op werkdagen van 09:00 tot 15:00 uur terecht in Zaal Copacabana op de Leutherweg 88 in Venlo-Oost.

Op deze locatie bevind zich reeds enkele jaren de creatieve open inloop van ‘de Creatieverij’, die zich eveneens richt op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Na de sluiting van het Zelfregiecentrum in Blerick heeft de gemeente Venlo samen met partners in het veld gezocht naar een alternatieve dagvoorziening. Die wordt nu tijdelijk mogelijk gemaakt door Moveoo in samenwerking met de Creatieverij en vrijwilligers van het platform Noord- en Midden-Limburg GGZ & OGGZ. Omwonenden zijn deze week over de komst van de Open Inloop geïnformeerd.

Door extra personele inzet, zowel door ervaringsdeskundige vrijwilligers als professionals kunnen meer mensen voor laagdrempelige ontmoeting en activiteiten terecht bij de reeds bestaande inloop op de Leutherweg. Een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar mensen met een psychische kwetsbaarheid een luisterend oor vinden, informatie en advies kunnen krijgen en – indien nodig – worden begeleid naar wonen en zorg. Deelnemers worden gemotiveerd om actief deel te nemen. Hiervoor zullen de mogelijkheden tot passende activiteiten verbreed worden binnen verschillende ruimtes in het gebouw, zodat iedereen in een passende rust of dynamiek en met de juiste ondersteuning aan een zinvolle daginvulling kan werken. Deze open inloop is een tijdelijke oplossing, in eerste instantie voor drie maanden.

“We vonden het belangrijk dat mensen met een psychische kwetsbaarheid, ook in het nieuwe jaar een veilige plek hebben waar ze zichzelf mogen zijn en terecht kunnen voor laagdrempelige ontmoeting en een waardevolle daginvulling”, zegt Ramon Testroote, Directeur-bestuurder van Moveoo. “In de korte tijd en met de beperkte beschikbare middelen kunnen en willen we geen nieuw Zelfregiecentrum realiseren. Dat is ook niet aan ons, maar een identiteit die het ZRC in de loop van jaren heeft opgebouwd”.

Ook in de tijdelijke open inloop staat het ontdekken en aanspreken van eigen kracht van mensen voorop. Aangevuld met duidelijke gedragsregels zowel binnen, als rond het pand en deelname voor inwoners die op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zonder indicatie aanspraak kunnen maken op voorzieningen gefinancierd door de gemeente Venlo. Voor een permanente oplossing ligt het initiatief na de gunning van de ‘Sociale Basis’ bij de firma Incluzio.

“Venlo kent meerdere voorzieningen waar mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid terecht kunnen. Deels vallen deze binnen de aanbesteding van de Soclale Basis, deels daarbuiten. We willen graag met meerdere partijen waarmee we reeds goed samenwerken, het gesprek met Incluzio aangaan om te bekijken hoe we door onderlinge samenwerking en het verbinden van middelen en oplossingen tot een win-win oplossing voor de inwoners van Venlo kunnen komen, zodat iedereen een passende plek kan vinden om zijn of haar talenten te ontdekken en ontplooien”, aldus Ramon Testroote van Moveoo. “Het ligt voor de hand dat daarvoor naar een nieuwe locatie gekeken wordt waar deze verbindingen samen tot stand kunnen worden gebracht”.

“We zijn heel blij dat we zo snel een voorlopige oplossing hebben kunnen creëren in samenwerking met Moveoo,” stelt burgemeester Antoin Scholten (waarnemend portefeuillehouder). “Het is belangrijk dat er een laagdrempelige ontmoetingsplek is waar mensen met een psychische kwetsbaarheid heen kunnen. Dat kan in alle huizen van wijk, maar een specifieke plek waar men zich verbonden voelt met elkaar is zeker ook belangrijk.”

Platform NML GGZ & OGGZ behartigt de belangen van mensen met een psychische, psychosociale of daaraan gerelateerde kwetsbaarheid. Het platform heeft zich nadat het ZRC aankondigde haar deuren te gaan sluiten hard gemaakt voor een passend alternatief en het borgen van de continuïteit voor haar achterban. Het platform wil hier ook met vrijwilligers een bijdrage aan leveren. Woordvoerder Eric van Mierlo van het Platform NML GGZ & OGGZ is “verheugd dat er zo snel een tijdelijke oplossing is gevonden” en geeft aan dat “het Platform NML GGZ & OGGZ zich zal blijven inzetten voor een permanente oplossing voor de toekomst”.

 

Reacties