Start Montessori-dagopvang in Venlo-Oost

Foto: Maandag 11 november gaat de Montessori-dagopvang van kindcentrum Herberg in Venlo-Oost van start. © Pixabay

Kindcentrum Herberg in Venlo van Spring Kinderopvang gaat 11 november van start met een nieuwe groep voor dagopvang: kinderopvang gebaseerd op opvoedkundige principes van Maria Montessori. Dit in samenwerking met basisschool Nova Montessori.

Deze Montessori-groep voor 0-4 jarigen is onderdeel van kindcentrum Herberg aan de Albert Cuypstraat 1 in Venlo-Oost van Spring Kinderopvang. De groep is samen met de reguliere dagopvang, het peuteraanbod, de buitenschoolse opvang en basisscholen Nova Montessori en De Meule gevestigd in één gebouw: een integraal kindcentrum. Wanneer een kind vier jaar wordt, kan het doorstromen naar een basisschool naar keuze.

Vraag van ouders
Directeur John van de Ven van Nova Montessori is blij met de komst van de Montessori-dagopvang: “We hebben hier al reguliere dagopvang, maar met dit nieuwe initiatief kunnen we straks Montessori-aanbod realiseren van nul tot twaalf jaar. Ouders hebben nu volop keuzemogelijkheden. Kinderen die naar de Montessori-dagopvang gaan, kunnen daarna naar Nova Montessori of reguliere basisschool De Meule. Er is absoluut geen automatische koppeling.”
Dat er vraag is naar deze specifieke Montessori-dagopvang, staat voor Van de Ven vast. Hij heeft vaker van ouders gehoord die hun kind voor Nova Montessori inschreven, dat ze het jammer vonden dat deze dagopvang er nog niet was: “We zijn dan ook erg blij dat Spring bereid is zich in Montessori te verdiepen en daarmee dit nieuwe aanbod te creëren.”

Nieuw team
De Montessori-gedachtegang betekent nogal wat voor de inrichting van de ruimte en de keuze voor het spelmateriaal. Ruben Krijnsen, regiodirecteur bij Spring Kinderopvang: “Montessori gaat er namelijk vanuit dat kinderen heel veel zelf kunnen en van nature de drang hebben om zich te ontwikkelen. Wij spelen daarop in door een omgeving te creëren waarin dit kan en de juiste materialen bieden. Zo is alles bijv. op ooghoogte van het kind. Het spelmateriaal, maar ook de inrichting zoals lage meubels zodat alles zich letterlijk op het niveau van het kind afspeelt.”
Daarnaast is een goede begeleiding van de kinderen essentieel. Krijnsen: “Pedagogisch medewerkers laten de kinderen zelf ontdekken en begeleiden dat proces. Dat is ook zo in de reguliere opvang, maar er zijn zeker accentverschillen. Daarom hebben we een nieuw team samengesteld dat samen met ouders en school vorm gaat geven aan deze nieuwe groep.” Meer informatie: www.spring-kinderopvang.nl.

Reacties