[Limburg] Gifmengsters en andere verhalen in PI Ter Peel “straffen door de eeuwen heen”

Foto: PI ter Peel.

Onder het motto “straffen door de eeuwen heen”, vrouwen (moeders) in detentie, richt Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel een expositie in. PI Ter Peel neemt de bezoeker mee naar het straffen in vervlogen tijden maar ook naar het straffen anno 2019.

De expositie in PI Ter Peel maakt onderdeel uit van het project Horst aan de Maas 800. Onder de noemer verrassen –ontmoeten- verbinden laat PI Ter Peel o.a. zien hoe
misdadigers in 1813 en in de eeuwen daarna werden gestraft. Omdat in PI Ter Peel vrouwelijke gedetineerden worden ondergebracht laat de expositie aan de hand van
verhalen van vrouwelijke misdadigers zien hoe dat straffen door de eeuwen heen is veranderd.

Neem bijvoorbeeld Goeie Mie. Ze (Maria van der Linden-Swanenburg) woonde in 1879 met haar gezin in Leiden. Ze paste vaak op kinderen en zieken uit de buurt en werd daarom ook wel ‘Goeie Mie’ genoemd: een populaire vrouw. Buren, kennissen en vrienden kwamen er veel over de vloer. Niemand merkte dat vrij plotseling veel van die mensen doodgingen. Daar zat die leuke buurvrouw achter! Goeie Mie vergiftigde namelijk haar buren en vrienden met arsenicum dat ze in hun drankjes of erwtensoep deed…

Anno 2019 worden er in Nederland jaarlijks zo’n 3000 vrouwelijke gevangenen opgesloten. Een groot deel daarvan verblijft in de gevangenis in Evertsoord. In de expositie kan de bezoeker zien hoe PI Ter Peel als detentiespecialist ervoor zorgt dat deze vrouwelijke misdadigers hun straf ondergaan, hoe detentie er uitziet maar zeker ook wat Ter Peel doet om ze weer als buurvrouw te laten terugkeren in de maatschappij.

De expositie is vanaf 15 september tot en met 30 oktober 2019 in de even weken geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Kijk
voor de juiste data op de website www.horstaandemaas800.nl De expositie in het kerkje van Evertsoord is gratis toegankelijk.