Vernieuwde dienstregeling Maaslijn van start

Foto: © Prorail.

Op 2 september start het traditioneel drukke seizoen in het openbaar vervoer. Ook op de Maaslijn, het traject Roermond-Venlo-Nijmegen, reizen dan veel studenten en forenzen. Om de betrouwbaarheid van de dienstverlening te verbeteren zet Arriva verschillende maatregelen in.

Eind 2018, begin 2019 had de Maaslijn, om diverse redenen, te kampen met rituitval en vertragingen. Provincie Limburg, ProRail en Arriva hebben naar aanleiding daarvan een onderzoek ingesteld. Naar aanleiding van de bevindingen zijn reeds en worden een aantal maatregelen ingezet die ertoe bijdragen dat de prestatie van de lijn op peil komt.

Aangepaste dienstregeling
Uit het onderzoek bleek dat een deel van de verstoringen in basis veroorzaakt werd door één extra rit in de ochtendspits tussen Boxmeer en Cuijk. Daar is het traject enkelsporig. Arriva heeft na overleg met de opdrachtgever provincie Limburg, die rit uit de dienstregeling gehaald. Daarvoor zijn er in de ochtendspits tussen Nijmegen en Cuijk, daar ligt dubbelspoor, twee tussenritten toegevoegd.

Verminderen domino-effect
Daarnaast is bekeken wat er verbeterd kan worden als er toch vertraging optreedt. Eerder keerde de trein dan in Reuver. Met als gevolg dat het deel Reuver-Roermond kwam te vervallen. Een vertraagde trein zal vanaf nu naar Roermond doorrijden. Door deze maatregel worden de reizigers ten zuiden van Reuver niet geconfronteerd met rituitval. De trein zal weliswaar met vertraging weer vertrekken vanuit Roermond. Nieuw is dat er bij Venlo dan meteen een nieuw treinstel klaar wordt gezet. Die trein vertrekt daar op tijd zodat de opgelopen vertraging niet verder doorwerkt in de dienstregeling. Het domino-effect van uitval en vertraging waarmee de Maaslijn eerder te maken had, wordt zo verminderd. Op de stations van Cuijk, Boxmeer en Mook-Molenhoek worden bovendien tijdelijk instaphulpen ingezet die de reizigers wijzen op de stellen waarin nog ruimte beschikbaar is, zodat het instappen/uitstappen vlot gaat.

Infra en materieel
Naast de dienstregeling zijn infrastructuur en materieel belangrijke aspecten. De spoorinfra is, door de vernieuwing van de treinbeveiliging op het traject door ProRail, aanzienlijk verbeterd. Alle kabels, seinen, relaiskasten etc. zijn voor de zomer vernieuwd. Voor het materieel maakte Arriva een verbeterplan voor de afhandelingen van storingen. Daarnaast is er ruimte gemaakt in het dagelijkse werkpakket van de treinen om ze sneller voor reparatie aan te kunnen bieden. Binnen Arriva is er één verantwoordelijke aangewezen om dat nog beter te bewaken.

Reizigerscommunicatie
Normaliter verandert de dienstregeling slechts eenmaal per jaar, midden december. Op de huidige aanpassingen, die op 2 september ingaan en zichtbaar zijn in de reisplanners, worden de reizigers attent gemaakt via berichtgeving op de website, schermen in de treinen en posters op de stations. Ook in het treinboekje dat Arriva digitaal aanbiedt is de actuele dienstregeling opgenomen.

Nieuwe kanalen
Met een aangepaste dienstregeling die verbetering in zich draagt, focust op materieel en vernieuwde infrastructuur is op de drukke Maaslijn verstoring niet uitgesloten. Arriva start daarom dit nieuwe seizoen met de Arriva Alert. Een reiziger kan zich via de Arriva Alert op Maaslijn-informatie abonneren. De reiziger krijgt dan een melding bij rituitval op het traject. Daarnaast worden de mogelijkheden om contact te hebben met de klantenservice uitgebreid. Naast contact via de website, social media en telefoon kan de reiziger ook een WhatsApp bericht naar Arriva sturen.

Gespreid reizigersaanbod
Als laatste heeft ook een betere spreiding van het reizigersaanbod effect op de Maaslijn. De aanpassing van roosters en openingstijden is, naast onder andere fietsstimuleringsacties en digitale informatiediensten één van de maatregelen uit het pakket dat wordt ingezet door Duurzaam Bereikbaar Heyendaal. Met Duurzaam Bereikbaar Heyendaal werken 12 organisaties zoals onderwijsinstellingen, het ziekenhuis, overheden en vervoerders samen aan een betere bereikbaarheid van Campus Heyendaal in Nijmegen én aan reductie van de CO2-uitstoot.

Reacties