Maascorridor; Excursie Stichting het Limburgs Landschap

Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Edmond Staal.

De natuurgebieden van Het Limburgs Landschap zijn allemaal opengesteld voor wandelaars. Om bezoekers de bijzondere plekken te laten zien worden er ook excursies georganiseerd.

Zo vindt er op zondag 12 mei weer een interessante excursie plaats. Deze start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats van Café de Elze, Baarlosestraat 324, Hout-Blerick. De excursie is gratis en duurt circa 2 uur. Denk aan stevig schoeisel. Aanmelden is niet nodig.

Maascorridor
Natuur op de oevers van de Maas is zeldzaam. Allerlei ingrepen hebben de rivier in Noord- Limburg langzaam maar zeker veranderd in een scheepvaartkanaal. Met het project Maascorridor is inmiddels op vele plaatsen langs de Maas natuur gerealiseerd. Tegelijkertijd is dit een goede manier om hoogwaterproblematiek aan te pakken. Door de rivier meer ruimte te geven kunnen de Maasoevers veranderen in een afwisselend en langgerekt lint van moerassen, geulen, bloemrijke graslanden, ruigten en ooibos. Veel vogels maken hier dankbaar gebruik van. Zo zijn er veel watervogels te zien zoals futen en ganzen.

Reacties