Financieel toezicht Venlo blijft licht

Foto: Stadhuis - gemeente Venlo.

De provincie Limburg heeft een brief aan de gemeenteraad van Venlo gestuurd waarin wordt meegedeeld dat de gemeente ook in 2019 in aanmerking komt voor het ‘normale’ toezicht. Dit betekent dat de begroting niet vooraf hoeft te worden goedgekeurd door de provincie, en hetzelfde geldt voor begrotingswijzigingen.

“Op het eind van het jaar is dit voor mij een opsteker,” reageert wethouder Ad Roest van Financiën. “Het betekent twee dingen. Ten eerste blijft de gemeenteraad van Venlo baas over het eigen budget. Voor mij als wethouder houdt dit verder in dat de spelregels die we hebben afgesproken, werken. Venlo is op de goede weg.”

Letterlijk schrijft de provincie: “Er is sprake van heel forse bezuinigingen en ombuigingen en moeilijke keuzes worden door uw raad niet geschuwd. […] Het door u ingezette traject om het financieel evenwicht in het Sociaal Domein te bereiken is ook in de begrotingscijfers te herkennen. Tekorten lopen behoorlijk terug en er is meer grip op de uitgaven gekomen.”

De begroting van 2019 was de eerste begroting van dit nieuwe college. Dit moest zoals bekend direct stevig op de rem trappen aangezien Venlo te maken had met zware financiële tegenvallers en de reserves zo goed als op waren. De provincie signaleert nu in de brief dat moeilijke keuzes niet zijn geschuwd en dat de juiste prioriteiten zijn gesteld. “Men blijft kritisch of alle genomen besluiten ook worden uitgevoerd,” besluit wethouder Roest. “Met andere woorden, 2019 blijft een moeilijk jaar maar ik zie het met vertrouwen tegemoet.” 

Reacties