Lezing over Kasteellandschap De Munt in Tegelen

Foto: Heemkundekring.

Vele kennen De Munt aan de huidige Van Wevelickhovenstraat in Tegelen als klooster, internaat / jongenspensionaat en nu als woonzorgcomplex. De geschiedenis van De Munt gaat echter veel verder terug: in de vroege middeleeuwen was De Munt een ommuurd en omgracht kasteel.

Het was de bestuurszetel en lang het ‘huis van de heren van Tegelen’. Diverse adellijke families hebben er gewoond. De tuinen van het kasteel liepen tot ver Tegelen in. Aan het begin van de 18e eeuw werden de restanten van het kasteel gesloopt. In 1733 werd het bakstenen herenhuis De Munt gebouwd door Henricus van Wevelickhoven, de latere naamgever van de aanliggende straat. Het herenhuis had nog een tijd de functie van casino en kwam in 1831 in het bezit van de familie De Lom de Berg. In 1875 werd het pand verkocht aan de zusters Benedictinessen uit Viersen, die het verbouwden tot een klooster. Het klooster werd Oude Munt genoemd en werd in 1900 omringd door een muur. De grachten werden in 1925 gedempt.

De geschiedenis van het kasteellandschap van De Munt wordt uitgebreid belicht in een nieuw boek over de veranderingen van het Limburgse kasteellandschap na 1800. Tegelenaar Frans Hoebens beschrijft daarin die veranderingen in de omgeving van Venlo en in het landschap tussen Maastricht en Meerssen. Het boek van de Stichting Limburgse Kastelen volgt op de eerdere uitgaven ‘Kastelen in Limburg’ uit 2005 en ‘Kasteel en landschap in Limburg’ verschenen in 2013.

De Heemkundige Kring Tegelen heeft Frans Hoebens gevraagd een lezing te verzorgen. Op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur in ’t Zaelke vertelt Frans met ondersteuning van kaarten en foto’s over de invloed van de verstedelijking rond Venlo op de kasteelomgeving en vooral over de geschiedenis van het Muntcomplex in Tegelen. Wat betekende De Munt vroeger, hoe kwamen de zusters Benedictinessen in het bezit daarvan en hoe ontwikkelde zich het domein nadien? De lezing is voor leden van de Heemkundige Kring gratis toegankelijk. Niet-leden betalen € 4,-.

Reacties