Bijenhotel Eco-Units succesvol onthult door wethouder Lamers

Foto: Bijenhotel Eco-Units succesvol onthult door wethouder Lamers.

Het bijenhotel met informatiebord dat vorige week is aangeboden door Eco-Units aan de bewoners van de Vastenavondkamp in Blerick heeft een mooi plekje gekregen op De Buurtbox. Eco-Units heeft in samenwerking met de enthousiaste buurtbewoners en wethouder Lamers gezorgd voor een feestelijke onthulling.

Ondanks de kou was er een hoge opkomst van bewoners, kinderen, KanDoen medewerkers en vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporatie Woonwenz en Synthese. Het bijenhotel op De Buurtbox zorgt voor meer stadsnatuur en biodiversiteit maar ook educatie over het belang van de wilde bijen.

Samenwerken
Eco-Units werkt samen met verschillende sociale werkplaatsen, waaronder KanDoen. Bianca Pouw, eigenaar van Eco-Units: “Vandaag zijn mijn dromen weer voor een stukje realiteit geworden. Als sociale onderneming proberen wij werkgelegenheid voor sociale werkplaatsen te creëren. Met onze Eco-Units en bijenhotels ondersteunen wij de sociale cohesie, leefbaarheid, stadsnatuur en biodiversiteit in de versteende buitenruimte. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen vandaag aanwezig zijn. De lovende woorden van de wethouder bevestigen dat we op de goede weg zijn. We kunnen én maatschappelijke impact maken én de biodiversiteit ondersteunen én menselijk kapitaal koesteren. Geen talent mag onbenut blijven. Dit proberen wij te bewerkstelligen met onze samenwerking met KanDoen. Hier staat een trotse ondernemer!”.

Bijenhotels
Bijenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit allerlei natuurlijke materialen zijn opgebouwd. De bijenhotels bieden schuil- en nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden, niet alleen aan wilde bijen maar ook aan andere nuttige insecten. De wilde bijen hebben, in tegenstelling tot de honingbijen, geen angel. Zij hebben namelijk geen korf, koningin of honing te verdedigen en steken daarom niet. Het is belangrijk om de wilde bijen te ondersteunen, met bloemrijke beplanting voor de nectar en met bijenhotels als nestgelegenheid. Wilde bijen en andere bestuivende insecten zijn van cruciaal belang voor het leven op aarde. Zonder hen geen fruit en groente. De provincie Limburg ondersteunt de wilde bij met de campagne “Limburgers BIJeen voor bijen”.

Educatie en voorlichting
Naast het bijenhotel heeft wethouder Lamers ook een informatiebord onthuld en heeft de bewonerscommissie een setje wilde bijen kijkkaarten ontvangen. Met het professionele informatiebord en de kijkkaarten krijgen de kinderen uitleg over de wilde bij. Zoals bijvoorbeeld het verschil tussen een wilde bij en een honingbij. Maar ook over het belang van nestgelegenheid voor de wilde bijen en de uiteenlopende andere bewoners van het bijenhotel, zoals de lieveheersbeestjes, gaasvliegen en graafwespen.

KanDoen
Het bijenhotel is gemaakt door medewerkers van KanDoen. KanDoen bemiddelt en begeleidt buurtbewoners bij het meedoen met (onbetaald) werk in de eigen buurt. Speciaal voor mensen die om verschillende redenen wat extra ondersteuning nodig hebben. Het professionele team van KanDoen bestaat uit coaches met een achtergrond in de zorg of ervaring als jobcoach. De coaches zorgen voor begeleiding en bemiddeling bij geschikte werkzaamheden.

Eco-Units
De sociale onderneming Eco-Units gebruikt flexibele units om nieuwe, sociale en groene faciliteiten in de (versteende) buitenruimte te creëren. De units worden gemaakt van gerecyclede zeecontainers en beschikken standaard over een groen dak en bijenhotels om de biodiversiteit te ondersteunen. De bijenhotels worden in sociale werkplaatsen geproduceerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Eco-Units ondersteunen de lokale flora en fauna, klimaatadaptatie en sociale cohesie op bedrijventerreinen en in woonwijken. Het productassortiment bestaat uit groene fietsenstallingen (met zonnepanelen en oplaadpunten), speelgoeduitgifte units, kleine werkunits en sport en spel opberg units. De Eco-Units bieden een betere, gezondere en socialere leefomgeving voor mens en natuur.

Reacties