Gemeente Venlo: Woonmonitor Venlose woningbouw beeld

Foto: © Gemeente Venlo.

Wonen staat volop in de belangstelling. Niet alleen landelijk, ook in onze eigen gemeente heeft het de aandacht. Om steeds inzicht te hebben in de stand van zaken is de woonmonitor ontwikkeld. Wethouder Tom Verhaegh is enthousiast over deze ontwikkeling.

Wethouder Verhaegh: “In september 2021 heeft de gemeenteraad de lokale woonvisie ‘op weg naar toekomstbestendig wonen’ vastgesteld. Aan deze visie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Tijdens de vorige raadsperiode was al duidelijk hoe groot de betrokkenheid van de raad bij het thema wonen is. Daarom willen we de inwoners van Venlo en de gemeenteraad laten zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente.“

Monitoringssysteem
In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat de raad op een makkelijke manier inzicht moet krijgen in het woningbouwprogramma en het aantal gerealiseerde woningen.

Om steeds de juiste actuele informatie aan de raad en de inwoners van Venlo te kunnen aanbieden heeft de gemeente de hulp van de Data-hub ingeschakeld. Gezamenlijk is er een monitoringssysteem opgezet dat op ieder moment de gevraagde informatie beschikbaar heeft. Om vlot te kunnen starten is er voor gekozen om een ‘groeimodel’ te hanteren.

Eerst de gegevens over het woningbouwprogramma en de jaarlijks gerealiseerde woningen. Hiermee is de voortgang van de woningbouwopgave makkelijker te volgen. Deze informatie is ook interessant voor andere interne en externe belanghebbenden, zoals initiatiefnemers, makelaars, wijkraden. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze woonmonitor te publiceren.

De komende tijd wordt de woonmonitor nog uitgebreid met de prestatieafspraken met woningcorporaties en de Huurdersbelangenvereniging Venlo. Hierbij wordt gekeken welke actiepunten zich lenen voor monitoring, zoals zicht op de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad.

Meer weten? Bekijk de externe woonmonitor.

© Gemeente Venlo.

Reacties

Cookieinstellingen