Limburgse huisartsen verkiezen eigen netwerk boven LSP

Foto: CC0 Public Domain

Venlo – 29-10-2015 – Ruim honderd huisartsen in de regio Noord-Limburg, die verenigd zijn in het samenwerkingsverband Cohesie, hebben besloten om voor de uitwisseling van gegevens tussen de huisartspraktijken en de huisartsenpost in het vervolg alleen gebruik te maken van het eigen beveiligde netwerk en de samenwerking met het LSP voorlopig te parkeren.

De langzame voortgang van de ontwikkeling van het LSP en de stagnatie in het verkrijgen van opt-ins zijn mede aanleiding geweest voor deze keuze. De regio Noord-Limburg beschikt al geruime tijd over een beveiligd eigen netwerk voor uitwisseling van gegevens tussen de huisartsenpraktijken en de huisartsenpost. Cohesie kiest er op dit moment voor dit eigen netwerk verder te optimaliseren. Een werkgroep gaat hiervoor, in samenspraak met patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg en de regionale apotheken en ziekenhuizen, een voorstel uitwerken.

Volledige koppeling

Het regionale netwerk van de huisartsen voldoet aan alle wettelijke eisen, Er is een volledige koppeling tussen de dossiers van de dagpraktijk en huisartsenpost. Huisartsen op de post kunnen daardoor ook meer inzien dan de professionele samenvatting die mogelijkerwijs via het LSP wordt gegeven. Met het eigen netwerk wordt een dekkingspercentage bereikt van 95%, via LSP bedraagt dit slechts 23% door een achterblijvend aantal opt-ins.

 

Bijkomend voordeel is ook dat vrijwel alle huisartsen in het samenwerkingsverband gebruik maken van hetzelfde huisartseninformatiesysteem. Lees verder –

Bron: www.huisartsvandaag.nl 

Reacties