Ontwerp dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick binnenkort ter inzage

Foto: © Gemeente Peel en Maas.

Er is bestuurlijk ingestemd met het Ontwerp Programma en de milieueffectrapportage van dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick. De stukken komen binnenkort ter inzage.

Waterschap Limburg, gemeenten Peel en Maas en Venlo, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Limburg stemmen bestuurlijk in met het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de milieueffectrapportage (planMER) van dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick. Deze stukken komen zoals het er nu naar uitziet van 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage te liggen. De data zijn nog onder voorbehoud. Tijdens de ter inzage periode kan iedereen zijn of haar mening op de stukken geven door een zienswijze in te dienen.

Voorpublicatie

Omdat de ter inzage periode deels in de zomervakantie valt, is besloten het Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick eerder informeel te publiceren. Let op: het is in deze informele periode niet mogelijk een zienswijze in te dienen. U vindt de stukken en alle informatie op de website van Waterschap Limburg

Presentatievideo en spreekuren

Om u alvast te informeren geeft omgevingsmanager Jaap Spaans in een video op de website, een presentatie met tekst en uitleg over het Ontwerp Programma en planMER. We begrijpen dat u na het lezen van de stukken of het zien van de digitale presentatie vragen kunt hebben. Meldt u dan via de website van Waterschap Limburg aan voor een van de spreekuren op woensdag 28 juli 2021 of woensdagmiddag 4 augustus 2021.

Publicatie

Het indienen van een zienswijze is alleen mogelijk tijdens de ter inzage periode. Zodra de data van de ter inzage periode definitief zijn, worden ze bekend gemaakt via de website, social media kanalen en/of eventuele nieuwsbrief van de betrokken organisaties. Publicatie van de stukken is via de website officiële bekendmakingen.

Inloopbijeenkomsten september 2021

Tijdens de ter inzage periode worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd. Medewerkers van het waterschap, gemeenten Peel en Maas en Venlo, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat zijn dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

U bent van harte welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur binnen te lopen en uw vraag stellen. De bijeenkomsten worden per deelgebied georganiseerd op de volgende data en locaties.

  • Op 7 september voor Noord (Baarlo Noord, Voortweg en Molenkampweg), locatie ’t Raodhoes aan Antoniusplein 2 in Venlo-Blerick.
  • Op 9 september 2021 voor Midden (Kwistbeek, buitengebied, coupure), locatie Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.
  • Op 14 september voor Zuid (Hummerenweg en omgeving), locatie Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.

Mocht de datum voor uw deelgebied niet uitkomen, dan kunt u gerust bij 1 van de andere inloopbijeenkomsten aansluiten. In verband met de coronamaatregelen moet u zich hiervoor aanmelden via het online formulier van Waterschap Limburg.

Is het voor u niet mogelijk om naar 1 van de inloopbijeenkomsten te komen, dan kunt u uw vragen met uw naam, adres en telefoonnummer per e-mail stellen.

Wat houdt het Ontwerp Programma en planMER in?

Het Ontwerp Programma beschrijft de ambities en de doelen voor het ‘laagterras’ Baarlo – Hout-Blerick. Om die doelen te behalen worden er projecten uitgevoerd zoals een dijkversterking, dijkverlegging of beekherstel en initiatieven uit het gebied ondersteund. Denk aan plannen van bewoners en ondernemers voor een duurzame toekomst van het gebied.

Het Ontwerp Programma bevat het volgende.

  1. Een overzicht van de projecten en activiteiten die op dit moment lopen.
  2. Een voorkeursalternatief voor het gebied dat bestaat uit een kaartbeeld en een beschrijving van maatregelen in het kader van waterveiligheid, de beoogde gebiedsontwikkeling in Laerbroeck en andere activiteiten en projecten.
  3. Een verantwoording van gemaakte keuzes en afwegingen.

Een planMER zorgt ervoor dat de milieubelangen tijdens de besluitvorming op een volwaardige manier meewegen. De kern van de planMER draait om het in beeld brengen van de milieueffecten. Het verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie wordt daarmee inzichtelijk gemaakt.

 

Reacties