Meer openbare laadpalen in gemeente Venlo

Foto: © Gemeente Venlo - Laadpaal.

Steeds meer mensen rijden elektrisch. Maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom plaatst de gemeente openbare laadpalen, die iedereen kan gebruiken. Hierbij letten we erop dat de laadpalen zo goed mogelijk verspreid zijn in de gemeente, zodat iedereen met een elektrische auto deze kan opladen.

Nieuwe openbare laadpalen
Het aantal elektrische auto’s groeit. Daardoor zijn er de komende jaren meer openbare laadpalen nodig. In de komende jaren wordt er binnen de gemeente een netwerk van openbare laadpalen voor elektrische auto’s gerealiseerd. Dit doen we samen met Vattenfall InCharge. Met Vattenfall InCharge laadt u 100% uit wind opgewekte stroom.

De planning is om dit jaar op 30 locaties openbare laadpalen te plaatsen. Laadpalen worden zover als mogelijk bij een bestaande parkeerplaats geplaatst en niet direct voor een woning. Toch kunnen zich situaties voordoen waarbij dit helaas niet mogelijk is.

Naast wet- en regelgeving is er onder andere ook gekeken naar de parkeerdruk en de fysieke inrichting van de straat. (bijvoorbeeld aanwezigheid van laagspanningsnet, bomen, andere laadpalen, etc.). Overigens geldt te allen tijde het parkeerregime (betaald of blauwe zone) in de straat waar een elektrische auto wordt geladen.

Verkeersbesluit
Voor het mogelijk realiseren van deze 30 nieuwe laadpalen, neemt de gemeente Venlo in een keer een verkeersbesluit. Daarom krijgt u in de periode van 17 april tot 27 april 2021 de gelegenheid uw zienswijze, per e-mail kenbaar te maken via: [email protected] Daarna wordt het “Verzamelverkeersbesluit laadpalen” gepubliceerd in de Staatscourant. Bij dit Verzamelverkeersbesluit laadpalen wordt dan ook de bezwaarprocedure kenbaar gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling Ward Stevens: [email protected]

Overzicht van mogelijk nieuwe laadpalen per stadsdeel (ter hoogte van):

Belfeld – Margrietlaan 25

Tegelen – Hulsterdreef 45, Koehoornstraat 1, Lindestraat 9, Paul Guillaumestraat 75, Romeinenstraat 63, Thorbeckestraat 9

Venlo Zuid – Anne Frankstraat 45, Doctor Cuypersstraat 19a, Hendrikxstraat 108, Pastoor Op Heijstraat 25, Seinestraat 58, Smaragd 35

Venlo Centrum – Deken van Oppensingel 67

Venlo Oost – Ambrosiuslaan 55, Bertha Soreestraat 35, Burgemeester van Rooyhof 2, Groenveldsingel 87, Wildveldstraat 18

Blerick – Dickenslaan 52, Malherbestraat 18, Zalzerskampweg 78

Venlo Noord – Brialmontstraat 117, Damianusstraat 2, Dokter Mathijssenstraat 15, Gebroeders Wienerstraat 42a, Huiskensstraat 14, Michaelstraat 14, Paulus Potterstraat 39

Velden – Pater Steeghplein 15

Reacties