Waarderingsonderscheiding voor mevrouw Siebers – Kessels

Foto: © Venlo Online.

Mevrouw J.H.C. (Jeanny) Siebers-Kessels heeft de waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo ontvangen. Loco burgemeester Vervoort reikte deze onderscheiding uit op vrijdag 25 september tijdens de viering van het 30-jarig bestaan Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o.

Mevrouw Siebers is sinds 2010 spreekuurhoudster van het Platform Sociale Zekerheid en bij de WAO-WIA belangengroep in Reuver. Zij geeft zelfstandig advies aan zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere uitkeringsgerechtigden. Zij kunnen daar met hun vragen en problemen kosteloos terecht.

Dit doet zij bij “de Zuidpilaar” in Venlo en vervangt zij in Reuver bij de WAO-WIA Belangengroep.

Vanaf 2010 is mevrouw Siebers contactpersoon voor de vrijwilligerszorg in Venlo. De vrijwilligerszorg heeft aandacht voor kwetsbare burgers zodat zij, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de samenleving. Mevrouw Siebers is contactpersoon in Venlo Oost. Zij is het eerste aanspreekpunt voor hulpvragers en vrijwilligers. Zij maakt afspraken voor intakes bij mensen thuis en probeert een goede match te regelen tussen de hulpvrager en de vrijwilliger.

Daarnaast is mevrouw Siebers vanaf 2015 secretaresse van het Popkoor “Bravoure” in Velden.Bravoure brengt een jong en verfrissend repertoire, dat zowel voor de jeugd als voor de wat oudere onder ons toegankelijk is. Dit alles wordt versterkt door eenvoudige accentgerichte choreografie welke bijdraagt tot een aantrekkelijke uitstraling. Mevrouw Siebers voert alle secretariële werkzaamheden voor dit popkoor zelfstandig uit.

In de periode van 2010 tot 2018 was mevrouw Siebers mantelzorgster voor haar inmiddels overleden moeder.

Reacties