Gemeente start verwerving vastgoed voor onderdoorgang Vierpaardjes

Foto: Gemeente Venlo.

Al vele jaren staat de wens voor een onderdoorgang op de plek van de spoorwegovergang Vierpaardjes hoog op de agenda van zowel gemeente als de aan- en omwonenden van de Vierpaardjes.

Het realiseren van een onderdoorgang ter plaatse zorgt voor een betrouwbare bereikbaarheid van grote delen van de stad, maakt de huidige spoorverbinding veiliger en draagt bij aan het versterken van het Railinfrastructuurnetwerk.

Het college heeft nu besloten dat gestart kan worden met de voorbereidingen om tot realisatie van de onderdoorgang te komen, de zogenaamde planuitwerkingsfase. Een belangrijke stap hierin is de verwerving van de woningen en het benodigde vastgoed.

Fasering
De planuitwerkingsfase is een onderzoeksfase. In deze fase, die circa twee jaar duurt, wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp van de onderdoorgang en wordt het nieuwe bestemmingsplan in procedure gebracht. Maar het is ook de periode waarin de gemeente begint met de verwerving van de panden.

Wethouder Erwin Boom (Economische Zaken): ”Na vele jaren van onduidelijkheid ben ik blij dat we de bewoners nu eindelijk duidelijkheid kunnen bieden en dat de verwerving van de panden rondom de Vierpaardjes kan beginnen.” Na afloop van de planuitwerking vindt de aanbesteding voor realisatie plaats. Afhankelijk van het uiteindelijke aanbestedingsresultaat nemen de projectpartners Gemeente Venlo, het Rijk en de Provincie dan een gezamenlijk besluit om over te gaan tot realisatie van de onderdoorgang.

Informatiebijeenkomsten
Tijdens een bewonersavond zijn de aanwonenden (eigenaren, bewoners en gebruikers van woningen en bedrijven rondom de spoorwegovergang) door wethouder Boom al persoonlijk geïnformeerd over de start van het verwervingstraject. In een bijeenkomst op 4 november aanstaande worden de omwonenden geïnformeerd over het traject tot aan realisatie. De klankbordgroepen worden structureel op de hoogte gehouden over het vervolgproces en de voortgang.

Reacties