Openbare bijeenkomst Kazerne Kwartier; hoe staat het ervoor?

Foto: Karzernekwartier via Venlo Online.

Vanaf het moment dat eind 2018 besloten werd met de vorige plannen te stoppen, is er hard gewerkt aan nieuwe plannen en ideeën. Een nieuwe visie, waarbij gesproken is met betrokkenen en experts.

In de nieuwe plannen is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de rijke cultuurhistorie in het gebied en krijgen het fort en de kazernegebouwen een grote plek in het nieuwe idee.

De komende vijftien jaar willen we het gebied stapsgewijs ontwikkelen. Met een mix van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs en horeca. Hierbij wordt er goed gekeken naar ambitie, wensen van de burger en de realiteit.

Betrokkenheid
Op 24 oktober a.s. wordt er, van 19.00 tot 21.00 uur, een bijeenkomst georganiseerd in het Stadskantoor. We zullen u dan vertellen hoe ver we nu zijn en welke richting we op werken. Na de presentatie is het mogelijk voor aanwezigen om op thema het gesprek aan te gaan. Uw bijdrage kunnen we mogelijk nog meenemen in de uitwerking van de definitieve visie. We horen graag wat u ervan vindt, en nodigen iedereen dan ook van harte uit om naar deze bijeenkomst te komen.

Komt u ook? Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen dan kunt u zich vóór 22 oktober aanmelden via [email protected]

Reacties