Nieuwe ronde Buurtcafés in de gemeente Venlo

Foto: © Gemeente Venlo.

Komt u naar het vervolg op de buurtcafés? De gemeente heeft in november en december 2018 de eerste buurtcafés in Venlo georganiseerd. De resultaten daarvan zijn dit voorjaar gepubliceerd en gedeeld met de deelnemers. 

In deze eerste buurtcafés werd gesproken over de identiteit van de wijk en op welke manier inwoners van Venlo met de gemeente willen samenwerken aan een mooiere wijk of dorp. Een samenvatting van de conclusies kunt u hier teruglezen.

Vervolg eerste buurtcafés
In iedere wijk gaan we aan de slag met eigen thema’s en onderwerpen. Dat kan enorm verschillen per wijk of dorp. Parkeren of hangjongeren? Groen of verkeer? Woningen voor ouderen of zwerfafval? Alles is bespreekbaar. Samen met uw buurtgenoten bepaalt u de onderwerpen en bespreekt u de mogelijke oplossingen.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het buurtcafé in uw wijk of dorp. Meer informatie over datum, tijdstip en locatie leest u hier.

Samenlevingsagenda
De gemeente verzamelt alle ideeën, opmerkingen en oplossingen die uit de buurtcafés komen. Vervolgens leggen we deze wijk- en dorpsideeën in het najaar naast de al bestaande plannen van de gemeente. De buurt en de gemeente maken dan samen de keuzes die worden gebundeld in de samenlevingsagenda. Deze wordt in 2020 uitgevoerd in ieder wijk of dorp.

Elk jaar een nieuwe agenda
De gemeente maakt ieder jaar een nieuwe agenda per wijk of dorp. Op deze manier kan iedereen zijn stem laten horen en werken we samen aan een beter Venlo.

Reacties