Cultuurinstelling stopt tijdelijk met exposities en staakt zoektocht naar een nieuw Franz Pfanner huis

????????????????????????????????????
Foto: © Franz Pfanner Huis.

Stichting Franz Pfanner Huis heeft onlangs besloten om vanaf 2023 geen nieuwe exposities meer te organiseren. Aanleiding is het vertrek uit het huidige Franz Pfanner Huis per 1-1-2023 na de opzegging van het gebruik door de eigenaar (Roompot) en het niet kunnen vinden van een betaalbaar en geschikt alternatief. Hierbij speelt ook mee, dat diverse leden met een grote en jarenlange staat van diensten hun deelname aan de commissie tentoonstellingen per 1-1-2023 hebben opgezegd en dat helaas niet in hun opvolging kan worden voorzien.

Het is de bedoeling, dat in 2023 wel concerten en andere activiteiten, zoals meditatiebijeenkomsten en een buitenfilm worden gehouden. Per activiteit wordt naar een passende accommodatie gezocht. 

Met het lokale bestuur van de congregatie van Mariannhill vindt binnenkort nog overleg plaats over het mogelijke gebruik van de kapel van St. Paul aan de Mariannhilldreef voor bij deze kapel passende activiteiten. In het najaar zal het programma 2023 worden gepresenteerd.

De zoektocht naar een nieuw Franz Pfanner Huis wordt tijdelijk gestaakt. Toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de kapel van St. Paul worden afgewacht. Op middellange termijn komt het Missiehuis ca. in eigendom van het Limburgs Landschap. Dan is een herbestemming van deze kapel te verwachten. Met het Limburgs Landschap is hierover in 2020 verkennend gesproken. Maar het was toen prematuur om te onderzoeken of de kapel een culturele functie zou krijgen en door onze stichting gebruikt zou kunnen worden. Het is immers niet bekend wanneer het eigendom overgaat en of een culturele functie van de kapel past in de toekomstplannen van het Limburgs Landschap voor het Missiehuis met bijbehorende gronden. En die situatie geldt ook nu anno 2022.

De keuze om de ontwikkeling m.b.t. St. Paul af te wachten is logisch en voor de hand liggend. Immers de stichting is naar de stichter van de congregatie genoemd en haar ontstaan is nauw verbonden met St. Paul en het gebied Klein Vink.

Stichting Franz Pfanner Huis houdt sinds 2000 exposities, meditatiebijeenkomsten en concerten in de voormalige kapel van St. Paul op park Klein Vink te Arcen. Het Franz Pfanner Huis is in 2005 verkocht aan Roompot. Roompot heeft medio 2021 het gebruik van het Franz Pfanner Huis per 1-1-2023 opgezegd, omdat zij deze accommodatie zelf wil gaan gebruiken. De stichting is met deze opzegging akkoord gegaan om de door Roompot gewenste ontwikkeling mogelijk te maken en is Roompot dankbaar voor de jarenlange ondersteuning in natura en in geld. Mede hierdoor is het Franz Pfanner Huis als regionale cultuurinstelling In Noord-Limburg een begrip kunnen worden. 

Aanleiding van voornoemd bestuursbesluit is de terugkoppeling aan het bestuur over de zoektocht naar een nieuw Franz Pfanner Huis. Gezocht is naar een alternatief binnen de gemeente Venlo, waar de huidige activiteiten een op een zouden kunnen plaatsvinden. Het zou ook om een authentieke locatie met een verhaal moeten gaan. Voor het houden van 3-4 exposities in een jaar tijd is in tegenstelling tot concerten een permanente en exclusief te gebruiken accommodatie nodig. Er is naar een aantal locaties gekeken, maar een betaalbare en geschikte locatie binnen de gemeente Venlo is helaas niet gevonden. 

Of er een nieuw Franz Pfanner Huis komt …? De toekomst zal het leren.

Reacties

Cookieinstellingen