SP doet niet mee aan verkiezingen gemeenteraad 2022

Foto: SP.

SP Venlo – Tijdens de ledenvergadering op donderdagavond 25 november bespraken de Venlose SP- leden voorstellen over het kiezen van een lijsttrekker en de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022). Op dit moment achten we onze basis onvoldoende op orde om de SP-kwaliteit van de laatste jaren te continueren. Om teleurstellingen en frustratie te voorkomen is het dan beter om nu een stap terug te doen en toe te werken naar deelname in 2026.

Tot aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad maakt de SP in de raad, coalitie en college gewoon haar werk af. Vervolgens zal de SP ook gewoon actief blijven,
maar dan vooral buiten het stadhuis.

De SP zou weliswaar een kieslijst kunnen presenteren met vooral vernieuwing en een bekende ervaren aanvoerder en lijstduwer, maar daarmee is het risico te groot geacht dat we daarmee afbreuk doen aan onze slagkracht en datgene wat van de SP verwacht wordt. De keuze om de verkiezingen in maart over te slaan is mede ingegeven doordat de huidige raadsleden stoppen (verderop meer daarover). Het is niet dat ze helemaal van het toneel verdwijnen maar het betekent wel dat jarenlange dossierkennis en ervaring niet direct in de raadszaal overgedragen kunnen worden aan nieuwe SP-raadsleden en raadsondersteuners.

Dilemma
Tijdens de ledenvergadering afgelopen september werd nog besloten mee te doen aan de verkiezingen, mits er een goede kandidatenlijst voorgelegd kon worden. Daar zag het ook naar uit maar met het wegvallen van enkele kartrekkers komt er veel neer op mensen die weliswaar heel veel zin en enthousiasme hebben om in het diepe te springen en de SP te gaan vertegenwoordigen, maar ontbreekt het hen ook aan de nodige kennis en ervaring, en een coach die hen in de raad ter zijde staat. Dat legt een grote druk op de nieuwe raadsleden, zeker wanneer de SP opnieuw
uitgenodigd zou worden voor coalitiedeelname (wat we wel nastreven). Dit dilemma is nu aan de leden voorgelegd en uitvoerig meermaals besproken. Met pijn in het hart is vanavond de verstandige keuze gemaakt om pas op de plaats te maken, en weer mee te doen aan verkiezingen op het moment dat je daar volledig klaar voor bent. Dat is in onze optiek wanneer je basis op orde is met én een gevuld daadkrachtig bestuur én goed geschoolde potentiële raadsleden. Dat ben je wanneer je geworteld bent in de buurten en wijken, weet wat er speelt en op meerdere borden tegelijk actief kunt zijn en het verschil maken. Datgene wat kiezers van de SP verwachten. We willen niet het risico nemen die verwachtingen niet waar te kunnen maken of onze eigen teleurstelling creëren.

Wethouder
De pijn van de keuze is dat we ons goede werk in de raad en het college van B&W mogelijk niet kunnen continueren en sturen. Alexander Vervoort, de eerste SP-wethouder in Venlo: “Graag zou ik wethouder blijven. Ik ben begonnen als bestuurder om knopen door te hakken, ik heb verantwoordelijkheid. genomen door lastige dossiers voor een besluit naar de raad te brengen. Dat was niet altijd even gemakkelijk maar wel noodzakelijk. Daarvoor heb ik mijn nek uitgestoken.”
Vervoort: “Samen gingen we Venlo veranderen en daarvoor liggen we goed op koers. Maar wil je alle plannen tot een goed einde brengen dan zijn vier jaar betrekkelijk kort. Er zijn nog genoeg uitdagingen en knopen om door te hakken, veel ambities worden voorbereid maar zijn nog niet (volledig) in uitvoering. Redenen genoeg om ook na maart door te willen als wethouder, om Venlo samen verder te blijven verbeteren.”

“Ik sta achter de keuze van de ledenvergadering. Wel jammer dat de kiezers niet de kans krijgen om de SP te belonen voor haar inzet en wederom in het college te stemmen. Het is niet anders. Ik had graag het werk voortgezet en voltooid. Misschien komt die kans nog eens.”

Stoppende raadsleden
Van de huidige raadsleden hebben er twee al eerder aangegeven na deze periode te willen stoppen. Ton Heerschop heeft 12 jaar in de raad mogen zitten. De laatste tijd bleek dat de combinatie met zijn werk steeds vaker moeilijk werd. Ook vindt hij het na twaalf jaar actief politiek raadswerk tijd voor vernieuwing. Datzelfde geldt ook voor Petra Raijer, die straks acht jaar in de gemeenteraad zat en in
2018 al aangaf dat dit haar laatste termijn zou worden. Fractievoorzitter Angelique Weingarten had graag nog een termijn door gegaan en was ook beoogd lijsttrekker, maar door de nieuwe taken binnen haar werk is de raad en haar werk gewoonweg niet meer te combineren. Ook Stefan Hugues keert niet terug. Na acht jaar de SP in de raad vertegenwoordigd te hebben, en daarnaast ook als regiobestuurder en als lid van het landelijk partijbestuur druk te zijn geweest, na maart aan de slag gaan met andere uitdagingen. Angelique Weingarten: “Hoe graag ik ook zou willen, ik moet ook realistisch zijn. Met de promotie op mijn werk wordt het combineren van een fulltimebaan (waarvoor ik door het hele land projecten begeleid) en het raadswerk haast onmogelijk. De nieuwe uitdagingen
in mijn werk vragen volledige focus. Ik wil me 100% kunnen inzetten voor de SP in de raad maar kan dat dadelijk niet meer waarmaken. Dit is desondanks een pijnlijk besluit om te moeten stoppen.”

Angelique Weingarten en Petra Raijer houden een slag om de arm: “Zeg nooit nooit, wie weet is over een tijd de combinatie werk en raadswerk wel weer mogelijk.” Ook Alexander Vervoort blijft beschikbaar voor het bestuurswerk, maar allen geven ze nu ruimte aan vernieuwing.

Raad is geen doel
De SP is anders dan andere partijen; deelname aan verkiezingen is voor ons geen must. We zijn niet afhankelijk van het pluche of de wedde, daarvoor kennen we de afdrachtregeling zodat alle SP-vrijwilligers delen in de opbrengst vanuit het politieke werk zoals het organiseren van acties en gratis scholingen. Voor de SP is de raad geen doel maar een middel. Net zo zijn er andere middelen om je
doelen te kunnen bereiken. Dat lieten we in het (recente) verleden vaker zien met succesvolle acties en zaken die we aan de kaak stelden, binnen en buiten de raad. We zien dat veel partijen moeite hebben met het vinden van mensen die in de gemeenteraad zitting willen nemen, ook in Venlo. We zien partijen die per se deelnemen ook al kunnen ze eigenlijk geen kwalitatieve of diverse lijst presenteren. Kiezers mogen van partijen verwachten dat ze mensen afvaardigen die goed toegerust
het zware en tijdrovende raadswerk op zich kunnen nemen, het college controleren, initiatieven voorstellen, alternatieven aandragen, zich verdiepen in de materie en op inhoud politiek bedrijven. Die vooral buiten het stadhuis hun oor te luister leggen en het straatwerk naar het raadswerk vertalen.

Historisch ‘verantwoord’
Het besluit nu is niet nieuw. In 2006 nam de SP-Venlo ook al eens het besluit niet deel te nemen aan de verkiezingen. Ook toen omdat naar onze mening onze basis onvoldoende op orde was. In de jaren daarna lieten we ons middels diverse acties en activiteiten gelden en waren we in 2009 wel klaar voor de (herindeling)verkiezingen. We kwamen toen met 2 zetels terug in de gemeenteraad, in 2014 en 2018 haalden we 4 zetels, sinds 2018 neemt de SP (als grootste partij op links) deel aan de coalitie en levert ze ook een wethouder. Daarvoor schreven we grotendeels het coalitieakkoord en trad voor het eerst in Venlo een linksgeoriënteerde progressieve coalitie en college aan. De keuze in 2006 heeft de SP toen geen windeieren gelegd. Voor diezelfde keuze staat de SP in Venlo opnieuw. Toen om ervaring op te doen en nu weer. Want met het wegvallen van de huidige fractieleden valt ook kennis, ervaring en coaching weg die in de korte voorbereidingstijd tot aan maart niet eenvoudig over te dragen is. Daarvoor kun je beter goed de tijd nemen om er sterker uit te komen, net als in 2009.

Hoe verder
Tot aan de installatie van de nieuwe gemeenteraad (23 maart 2022) maakt de SP in de
raad, coalitie en college gewoon haar werk af. Die afspraak is in 2018 gemaakt en daar
houden we ons aan. We hopen dat na maart onze inzet en idealen voortgezet worden door de nieuwe raad. Het is belangrijk dat de bepalende, toonzettende en doorslaggevende invloed van de SP op bepaalde dossiers nagalmt en inspireert. We hopen net zo dat die nieuwe raad zorgvuldig omgaat met de in de afgelopen jaren gerealiseerde resultaten. Als de raad onze sociale en politieke erfenis verkwanseld zal dat enkel extra motivatie zijn om in 2026 nog krachtiger terug te komen in de raad. Tot die tijd versterkt de SP haar basis en gaat ze onverminderd door met haar strijd voor
een sociaal en solidair Venlo, van menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. In de periode voor 2010 bleek al dat de SP niet per se in de gemeenteraad hoeft te zitten om zaken aan de kaak te stellen en voor elkaar te krijgen. Venlo veranderen en verbeteren doe je immers niet enkel in het stadhuis, de werkelijkheid is groter dan de zaken die op de raadsagenda staan. Je bent niet alleen volksvertegenwoordiger wanneer je gekozen bent als raadslid. De SP verdwijnt niet van het toneel, wel uit de gemeenteraad en keert terug naar de situatie voordat ze in de raad kwam en vooral op straat actief met acties en buurtwerk.

© SP Venlo.

Reacties