De geschiedenis van Sint Maarten

Foto: Antoon van Dijck-StMaarten via Wikipedia.

Sint Maarten is een feestdag ter ere van de heilige Maarten van Tours, deze feestdag wordt gevierd op of rond 11 november.

De geschiedenis van Sint Maarten
Sint Maarten heette toen hij jong was Martinus. Hij werd geboren in 316 na Christus in Hongarije. Zijn ouders waren Romeinen. Zijn vader was soldaat in het leger van de Romeinse keizer. Toen Martinus groot was, ging hij ook in het Romeinse leger. Als soldaat werd hij gelegerd in Gallië, dat toentertijd een groot deel van West Europa was en waarvan een deel in Frankrijk ligt.
Op een avond ontmoette hij aan de poort van de stad Amiens een bedelaar, bibberend in de winterkou. Martinus had geen geld bij zich om aan de bedelaar te geven. Maar omdat de man het zo koud had, sneed Martinus de helft van zijn mantel af en gaf het aan de arme man. ’s Nachts droomde Martinus dat Jezus Christus de bedelaar was die hij een stuk van zijn mantel had gegeven.

Martinus was al een tijd geïnteresseerd in het christendom. Door deze droom verliet hij het leger en werd christen. Hij ging als kluizenaar wonen om zich helemaal aan het christelijk geloof te wijden.

Martinus geeft de bedelaar de helft van zijn mantel – Wikikids.

Martinus wordt bisschop
Martinus werd erg geliefd bij de armen en kreeg daardoor veel volgelingen. Toen er een nieuwe bisschop werd gezocht in de stad Tours, wilden zijn volgelingen dat Martinus bisschop zou worden. Andere bisschoppen wilden Martinus niet als bisschop, want hij had niet zo’n goede naam bij hen. Martinus was meestal slordig gekleed en het verhaal gaat dat hij zich niet altijd goed waste en een hekel had aan tanden poetsen.

Martinus zelf had geen zin om bisschop te worden. Hij wilde liever reizen om mensen te bekeren tot het geloof. Hij vertelde over Jezus en haalde hen over om ook christen te worden. Maar zijn fans hielden vol. Toen ze hem naar de bisschopskerk in Tours wilden brengen, vluchtte Martinus.

Om aan zijn aanhangers te ontkomen, verstopte hij zich in een ganzenhok. Dat was een domme zet. Want ganzen maken heel veel lawaai als er een vreemde in hun hok is. Martinus werd dan ook al gauw gevonden. En zo kon hij niet meer onder zijn wijding als bisschop van Tours uit. Daarom wordt Sint Maarten vaak afgebeeld met een gans.
Martinus (Sint Maarten) sterft op 8 november in het jaar 397 na Christus.

Sint Maarten wordt vaak afgebeeld met een gans – Wikikids.

De viering van Sint Maarten
11 november, de viering van Sint Maarten, is niet de verjaardag van Martinus, maar de dag dat hij in Tours begraven is. Het was in die tijd niet belangrijk om de geboortedag van iemand te vieren. Mensen herdachten (vierden) liever de sterf- of begraafdag. Men geloofde namelijk dat mensen die goed geleefd hadden na hun dood naar de hemel gingen. Dat vond men belangrijker dan dat iemand een jaartje ouder werd.

Het feest van Sint Maarten wordt op of rond 11 november gevierd. Dat is nu een ‘gewone’ dag in november, maar vroeger was het één van de Winterfeesten. Een dag waarop de mensen nog een keer goed konden eten en drinken. Daarna moest men erg zuinig zijn en was het teren op het voedsel en brandstof dat men verzameld had om de winterperiode door te komen. Vaak leden (de arme mensen) honger in deze koude periode van het jaar. Om het voor deze mensen wat gemakkelijker te maken, mochten arme mensen met Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen (de Winterfeesten) langs de deur gaan om een liedje te zingen en daarvoor geld, voedsel of brandstof te krijgen. Zo zorgden de mensen voor elkaar. Deze feesten werden ‘bedelfeesten’ genoemd.

Sint Maarten was een populaire heilige, omdat hij het opnam voor arme mensen en bedelaars. In de middeleeuwen was het feest een echt volksfeest. Tegenwoordig is het alleen nog maar een feest voor kinderen. Bij Sint Maarten gaan de kinderen met lampionnen langs de deur, of lopen een route en zingen de kinderen liedjes en zeggen versjes op.

Bron van het artikel: Wikikids.

Reacties