Koninklijke onderscheiding voor de heer Janssen uit Arcen

Foto: © Persfoto - Franz Pfanner Huis.

Tijdens een drukbezochte vrijwilligersbijeenkomst in het Franz Pfanner Huis te Arcen is de heer W.J.G. Janssen op 20 oktober benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de Arcense gemeenschap en met name zijn vrijwilligerswerk voor stichting Franz Pfanner Huis en Carnavalsvereniging De Keieschiéters. De onderscheiding is aangevraagd door stichting Franz Pfanner Huis met ondersteuning van het bestuur van De Keieschiéters. Beide besturen zijn zeer ingenomen met de meer dan verdiende benoeming van Wim Janssen.

Burgemeester Antoin Scholten maakte de benoeming in het Franz Pfanner Huis bekend. Hij sprak over de vele verdiensten van de heer Janssen en spelde vervolgens de koninklijke onderscheiding op. De heer Janssen was zeer verguld met deze onderscheiding. Na een kort dankwoord nam hij de felicitaties van familie, bekenden en de vrijwilligers van het Franz Pfanner Huis in ontvangst. Wim heeft tijdens de vrijwilligersbijeenkomst afscheid genomen als secretaris van het Franz Pfanner  Huis. Hij vervulde deze functie vanaf 2004 tot heden en was daarnaast ook voorzitter van de commissie concerten, lid van diverse andere commissies binnen het Franz Pfanner Huis. Dankzij zijn
niet aflatende inzet en zijn oog voor details en kwaliteit is deze culturele instelling uitgegroeid tot het huidige cultuurpareltje in het meest noordelijke deel van de gemeente Venlo.

Hij is bijna 50 jaar actief bij de Carnavalsvereniging De Keieschiéters. Hij was daar lid van diverse commissies, zanger, schrijver van liedjes, sketches en carnavalsrevue’s, en organisator van diverse carnavalsactiviteiten. Hij kreeg daarvoor al diverse onderscheidingen en werd in 2006 erelid van deze vereniging. Hij is verder ook van grote betekenis geweest voor het culturele leven en evenementen in Arcen. Hij
was medeoprichter van Stamtaffel Rônd ûm de Pômp, secretaris van Stichting Vân Ârce veur Ârce, oprichter en 1 e voorzitter van Mannenkoor Arch Luit en actief lid van commissies van diverse jubilerende culturele verenigingen.

Reacties