Presentatie uitkomsten onderzoek cultuurinstellingen

Foto: © Gemeente Venlo.

In opdracht van het gemeentebestuur heeft onderzoeksbureau BMC Advies een quickscan naar de culturele meerjarenvoorzieningen Filmtheater De Nieuwe Scène, Theater De Garage en Keramiekcentrum Tiendschuur uitgevoerd. Op woensdag 13 oktober werden de uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraad gepresenteerd: ‘De drie instellingen presteren, ondanks beperkte middelen, goed’, zo luidde de belangrijkste conclusie.

In opdracht van het gemeentebestuur werd van april 2021 tot september 2021 een quickscan uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC Advies. Doel van het onderzoek was meer inzicht verkrijgen in de positie en impact van de drie kleine culturele instellingen in relatie tot hun eigen ambities en de beleidsdoelen van de gemeente.

Uitkomsten
Naast de algemene conclusie dat Theater de Garage, Filmtheater De Nieuwe Scène en Keramiekcentrum Tiendschuur goed presteren, signaleert BMC ook dat de instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelen. Zo weet Theater De Garage met haar activiteiten actief verbinding te leggen met de wijk en haar bewoners. Filmtheater De Nieuwe Scène zet film als middel in om maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken, o.a. in samenwerking met het onderwijs. Keramiekcentrum Tiendschuur is een uniek museum, met een bijzondere collectie en trekt daarmee nationale en internationale bezoekers.

Een aandachtspunt voor de drie instellingen blijft de continuïteit van bedrijfsvoering, zo stelt BMC. De drie organisaties zijn namelijk kwetsbaar, onder meer omdat alle organisaties draaien op slechts één betaalde kracht en veel vrijwilligers. Daarnaast zijn er bij Tiendschuur en De Nieuwe Scène uitdagingen met betrekking tot de huisvesting. Een en ander leidt in meer of mindere mate tot financiële risico’s op termijn.

Collegebesluit
Naar aanleiding van de uitkomsten van de quickscan heeft het college besloten om samen met de instellingen te onderzoeken hoe de aanbevelingen uit het rapport tot uitvoering kunnen komen. Daarbij heeft het college besloten om voor Filmtheater De Nieuwe Scène en Theater De Garage een meerjarige subsidieverlening voor te bereiden. Tot op heden ontvangen de instellingen namelijk een structurele subsidie waarbij jaarlijks wordt beschikt.

Voor Keramiekcentrum Tiendschuur gaat het college nog niet over tot het voorbereiden van een meerjarige subsidieverlening omdat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de toekomstvisie, waar de positionering en huisvesting een belangrijk onderdeel van zijn.

 

 

 

Reacties