Inkomenskaart van de SP Hulpdienst blijft in trek!

Foto: SP.

Ook voor 2021 heeft de Hulpdienst van de SP-Venlo weer een inkomenskaart gemaakt. Daarop staan alle landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen. De SP heeft deze inkomenskaart op diverse plekken uitgedeeld en op nog meer plekken neergelegd (zoals bij de I&A-punten), en ook staat deze op onze website.

Met trots zien we dat er een enorme vraag blijft naar deze kaart. Hij wordt veel gedownload maar ook krijgen we volop vragen om de kaart uitgeprint aan te reiken. Dit toont niet alleen het succes maar ook de noodzaak van de SP-inkomenskaart.

Woordvoerder Angelique Weingarten: “Alle regelingen waarvan mensen gebruik kunnen maken staan op de inkomenskaart. Ook waar men die regeling kan aanvragen, met wie men contact kan opnemen en waar men terecht kan voor hulp als het zelf niet lukt.” “Vaak weten mensen niet waar ze recht op hebben. Onze inkomenskaart is een prima checklist om te controleren of alle voorzieningen en regelingen – waar men eventueel recht op heeft – zijn aangevraagd. We weten dat ook de gemeente en hulpverleners in de wijken deze kaart hanteren. Een mooi compliment maar het geeft ook de behoefte van zo’n duidelijk overzicht aan.”

De inkomenskaart is vanaf de start in 2014 een succes. En ook dit jaar is de vraag naar de inkomenskaart groot. Particuliere initiatieven en professionals blijven bij de Hulpdienst van de SP-Venlo de kaart aanvragen en gebruiken. Weingarten: “Het is een groot compliment dat de vraag naar de inkomenskaart zo groot blijft maar tegelijkertijd maakt het pijnlijk duidelijk dat al deze regelingen noodzakelijk zijn. Nodig zodat mensen (financieel) hun hoofd boven water kunnen houden. Het is elke keer weer een dubbel gevoel, tenslotte zouden deze regelingen helemaal niet nodig moeten zijn” Elk jaar worden er wetten en regels aangepast dus is het nodig dat er ook elk jaar een
nieuwe inkomenskaart zorgvuldig wordt samengesteld. De kaart verspreiden we fysiek bij de
Huizen van de Wijk, informatie- en adviespunten, welzijnsorganisaties en zorgmedewerkers.
De inkomenskaart-2021 is te downloaden op de onze website, bij onderdeel Hulpdienst:
www.venlo.sp.nl.

Weingarten: “Het staat mensen vrij om de inkomenskaart verder te verspreiden want daarmee bereiken we ons doel dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren. De kaart is in die zin niet ‘van’ de SP, we hopen dat iedereen deze inkomenskaart als service en ondersteuning ziet en ook als zodanig gebruikt.”

Klik HIER voor de Inkomenskaart 2021!

Reacties

Cookieinstellingen