Tegelse optocht 2021 gaat, in andere setting, door!

Foto: © Oeles prinsenwagen.

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles gaat ervoor zorgen dat Tegelen in 2021 toch een carnavalsoptocht krijgt. Het wordt echter geen traditionele optocht, maar een miniatuurversie.

Het idee van de miniatuuroptocht is afkomstig van ceremoniemeester Frank Rijvers. D’n Oeles stelt vanaf 11 november (het begin van het Vastelaoves-seizoen) karretjes met een lengte van veertig centimeter beschikbaar, waarop deelnemers hun idee voor de optocht in het klein vorm kunnen geven. “Voordeel is dat ze daarvoor geen loods of optochthal nodig hebben”, aldus Oelesvoorzitter Cor Jansen. “De wagen kan gewoon thuis worden gebouwd, binnen de corona-richtlijnen.”

De optocht zal niet zoals gebruikelijk door de Tegelse straten trekken, aangezien dit niet mogelijk is vanwege het afgekondigde evenementenverbod. Hoe en waar de mini-praalwagens wel te zien zullen zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover wordt nadrukkelijk gebrainstormd waarbij een online presentatie tot de mogelijkheden behoort.

Met dit alternatief hoopt D’n Oeles te bewerkstelligen dat de optochtdeelnemers ook in corona-tijd het ‘optochtgevoel’ behouden. Normaliter starten veel wagenbouwers en andere groepen rond deze tijd starten met de voorbereidingen voor de Tegelse optocht.

Vorig jaar probeerde D’n Oeles de Tegelse jeugd al te enthousiasmeren voor de optocht door optochtkarretjes in bruikleen te verstrekken en filmpjes te plaatsen op sociale media van reporter Herm van ’t Sjerm. De actie had succes en D’n Oeles hoopt daarom dat het idee van de miniatuuroptocht ook zal aanslaan.

De miniatuuroptocht is niet alleen bedoeld voor wagenbouwers, benadrukt voorzitter Cor Jansen met klem. “We roepen ook groepen en faatse die normaal zonder wagen meedoen, op om een mooie creatie te maken en er zodoende mee voor te zorgen dat er toch een optocht komt.”

De optochtkarretjes zijn vanaf 11 november beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich via de site van D’n Oeles (www.oeles.nl) melden. Alle aanmeldingen komen terecht bij de optochtcommissie. Net zoals bij de reguliere Tegelse optocht zal een jury alle creaties bekijken en worden er ook prijzen verdeeld voor verschillende categorieën van jong tot oud.

Reacties