Geen traditionele Sinterklaasintochten in Limburg-Noord

Foto: © Wouter Engler - https://commons.wikimedia.org/

Op woensdag 23 september is in het Regionaal BeleidsTeam, waar de burgemeesters van alle vijftien gemeenten binnen de regio aan deelnemen, gezamenlijk het besluit genomen om geen traditionele Sinterklaasintochten of -optochten toe te staan.

Deze beslissing is genomen op basis van de RIVM richtlijnen, de noodverordening, de notitie “Integrale werkwijze evenementen” en een advies van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wel zijn er andere type bijeenkomsten mogelijk, mits deze aan de richtlijnen voldoen.

Traditionele intochten en optochten in de Sinterklaasperiode zijn met de huidige richtlijnen om de
verspreiding van het corona virus tegen te gaan (waaronder een maximum aantal mensen, niet
zingen/roepen, 1.5 meter afstand, placeren, reserveren in verband met de herleidbaarheid en een
gezondheidscheck) niet of nauwelijks te organiseren. Daarnaast kan de naleving van die maatregelen
onvoldoende gegarandeerd worden.

Zowel Veiligheidsregio Limburg-Noord, als de gemeenten en hulpdiensten vinden het zeer
onverstandig om dergelijke evenementen op dit moment toe te staan, zeker nu recente cijfers een
verontrustende stijging in het aantal besmettingen laten zien. De risico’s voor de openbare orde en
publieke gezondheid zijn te groot.

Het is tenslotte onze gezamenlijke taak om kwetsbare mensen tegen het virus te beschermen, ervoor
te waken dat de zorg niet opnieuw volledig overspoeld wordt met corona (covid-19) patiënten en dat
we zicht blijven houden op het virus en clusteruitbraken voorkomen. Dat kunnen we alleen samen.
Dat betekent overigens niet dat er helemaal niets georganiseerd mag worden. Er zijn wel degelijk
mogelijkheden denkbaar, zoals virtuele, kleinschalige of zogenaamde ‘doorstroom’ bijeenkomsten,
zolang zij aan alle richtlijnen voldoen. Wij begrijpen dat hier behoefte aan is en die mogelijkheden
zijn er.

Om ervoor te zorgen dat er geen verschillen per gemeente ontstaan en inwoners met grote groepen
naar omliggende gemeenten reizen is ervoor gekozen dit besluit in de hele regio door te voeren.

Reacties