Europese subsidies voor KanDoen

Foto: KanDoen - Venlo Online.

De gemeente Venlo heeft binnen een Europees consortium € 430.000,- binnengehaald voor het project Pop Machina. De subsidie is bedoeld voor de circulaire doorontwikkeling van KanDoen.

De middelen komen uit het subsidieprogramma Horizon 2020, dat is gericht op onderzoek en innovatie. Daarnaast heeft Venlo vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie ontvangen van € 190.000,- om de toeleiding van KanDoen-medewerkers naar betaald werk te optimaliseren. Een onderdeel van het fonds is gericht op het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe methodieken.

“Met beide subsidies, toch een totaalbedrag van € 620.000,-, kunnen we KanDoen op verschillende vlakken versterken,” stelt wethouder Vervoort (Sociale Zaken). “Met een nieuwe methode willen we er voor zorgen dat de kwaliteiten van KanDoen-medewerkers beter aansluiten op de werkzaamheden. Ook gaan we onderzoeken hoe we de huidige activiteiten van KanDoen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid kunnen uitbreiden. Daarmee willen we alle Venlonaren bewuster maken van de mogelijkheden die Cradle to Cradle biedt. Het hergebruiken van de KanDoen-tassen, gemaakt van oude Zomerparkfeesten-banners, is in dat kader een mooi voorbeeld.”

Pop Machina
Dit project moet de verbinding tussen duurzaamheid / circulariteit en doelgroepen die wat meer begeleiding nodig hebben versterken. De exacte inhoud van wat de Venlose inbreng hierin wordt, is nog niet in beton gegoten. De projectpartners wisselen kennis en ervaring uit over hun specifieke projecten. Pop Machina is een samenwerkingsverband van 23 partijen (ondernemers, overheden en onderwijs) uit 8 verschillende landen. De 7 stedelijke proeftuinen zijn: Leuven, Thessaloniki, Piraeus, Santander, Venlo, Istanbul en Kaunas. Nationale kennispartner is de Technische Universiteit Delft. Ook andere toonaangevende universiteiten, zoals Cambridge en Leuven, zijn bij het project betrokken. De totale subsidie voor het consortium bedraagt bijna € 10 miljoen. Begin november zal wethouder Vervoort de consortiumpartners in Venlo verwelkomen voor een locatiebezoek en enkele werksessies.

Methodiekontwikkeling
De ESF-subsidie maakt het mogelijk breder te kijken naar talenten en kansen van mensen die begeleiding nodig hebben in hun werk. Uit onderzoek moet blijken of er op meerdere leefdomeinen uitdagingen liggen of beperkingen zijn om te kunnen meedoen in de samenleving. Met een nieuwe methode gaan we op zoek naar de juiste match tussen individuele mogelijkheden en het bijbehorende passend werk of activiteiten, nu en in de toekomst.

'

Reacties

article
60701
Europese subsidies voor KanDoen
De gemeente Venlo heeft binnen een Europees consortium € 430.000,- binnengehaald voor het project Pop
https://venlo.nieuws.nl/cultuur/60701/europese-subsidies-voor-kandoen/
2019-09-05T07:40:25+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/351/2019/09/04124401/615-KanDoen-algemeen1.jpg
Cultuur, Gemeente, nieuws