Excursie Stichting het Limburgs Landschap; Natuurgebied Koelbroek te Blerick

Foto: © Piet Fleuren.

De natuurgebieden van Het Limburgs Landschap zijn allemaal opengesteld voor wandelaars. Om bezoekers de bijzondere plekken te laten zien worden er ook excursies georganiseerd. Zo vindt er op woensdagmiddag 17 juli een excursie plaats in het natuurgebied Koelbroek.

De excursie start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Buelterstraat – Koelbroekweg, 5927NL te Blerick-Boekend. De tocht duurt ongeveer 2 uur, deelname is gratis. Stevig schoeisel en wat muggencrème wordt aanbevolen. Aanmelden is niet nodig.

Het Koelbroek is een moerasgebied, ontstaan uit een maasmeander en dateert uit de laatste ijstijd. Het Koelbroek staat reeds lang bekend als een vrij ongerept en natuurwetenschappelijk zeer waardevol natuurgebied, met een grote variatie in flora en fauna.
Dwars door het gebied stroomde de Everlose beek. Deze beek is in de twintiger jaren van de vorige eeuw gegraven ten behoeve van de landbouw.
Aan de oostzijde van het Koelbroek ligt, nog duidelijk zichtbaar in het landschap, de onvoltooide Noordervaart. In 2016 is de Everlose beek verlegd en stroomt nu door het kanaal van Napoleon waardoor het Koelbroek weer volledig afhankelijk wordt van kwelwater (grondwater) en regenwater. Hierdoor zal de variatie aan flora en fauna toenemen.

In 2014 en 2015 is de voormalige stortplaats van de gemeente Venlo aan de Geliskensdijkweg met zand opgehoogd en opnieuw ingericht. Bijzonder hier is de uitkijktoren die ook bezocht wordt tijdens deze rondwandeling. De gidsen nemen u mee op verkenning door een prachtig en voor velen onontdekt wandelgebied.

Reacties